SCR: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283324/scr-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-sua-doi-dieu-le-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *