SCR: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SCR) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284118/scr-quyet-dinh-thay-doi-dang-ky-niem-yet.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *