SFI: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283579/sfi-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-trong-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *