SGT: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Lê Thị Kim Nhung

Lê Thị Kim Nhung đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312884/sgt-dinh-chinh-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nnb-le-thi-kim-nhung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *