SHP: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SHP

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SHP như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313546/shp-thong-bao-cong-van-cua-vsd-ve-viec-dieu-chinh-ty-le-room-cua-ma-chung-khoan-shp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *