SII: Lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã CK: SII) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313013/sii-luu-y-cong-ty-ve-kha-nang-huy-niem-yet.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *