SII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300817/sii-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-dau-tu-mo-rong-tuyen-ong-phan-phoi-hdpe-180-khu-tai-dinh-cu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *