SJC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Thanh Hải


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Hải
– Mã chứng khoán: SJC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 689.092 CP (tỷ lệ 9,94%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 33.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 722.692 CP (tỷ lệ 10,42%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/01/2023.
– Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư cá nhân

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313015/sjc-bao-cao-thay-doi-so-huu-co-phieu-cua-co-dong-lon-nguyen-thanh-hai.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *