SJC: Phạm Thị Loan – người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 726.990 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Loan
– Mã chứng khoán: SJC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 726.990 CP (tỷ lệ 10,48%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Tạ Văn Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 726.990 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính của cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2022.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *