SJD: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283146/sjd-thong-bao-thay-doi-nhan-su-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *