SKH: Lê Thị Hồng Vân – Tổng Giám đốc – đã mua 92.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hồng Vân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SKH
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.600 CP (tỷ lệ 0,04%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 92.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 92.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 106.600 CP (tỷ lệ 0,32%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 15/11/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/11/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283633/skh-le-thi-hong-van-tong-giam-doc-da-mua-92-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *