SKH: Lê Thị Hồng Vân – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 7.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hồng Vân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SKH
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 106.600 CP (tỷ lệ 0,32%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284098/skh-le-thi-hong-van-tong-giam-doc-dang-ky-mua-7-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *