SMB: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/2/2/1317933/smb-thong-bao-ve-ngay-dkcc-chi-tra-tam-ung-co-tuc-dot-2-nam-2022-bang-tien.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *