SMT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Phạm Duy Khánh


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Khánh
– Mã chứng khoán: SMT
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 21.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 278.100 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,09%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/12/2022.
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 257.100 CP (tỷ lệ 4,7%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301123/smt-bao-cao-so-huu-cua-co-dong-lon-pham-duy-khanh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *