SMT: Phạm Duy Khánh không còn là cổ đông lớn


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Khánh
– Mã chứng khoán: SMT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 337.900 CP (tỷ lệ 6,18%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 96.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 241.800 CP (tỷ lệ 4,42%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/11/2022.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283470/smt-pham-duy-khanh-khong-con-la-co-dong-lon.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *