Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi “đi lùi” trong năm 2022

Các chi phí khác không có sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng 43 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân trong quý IV/2021, công ty được hồi tố thuế thu nhập cá nhân ưu đãi từ các năm trước theo Nghị định 57 năm 2021 của Chính phủ.

Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi “đi lùi” trong năm 2022
Công ty CP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK)

Luỹ kế cả năm 2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu đạt 2.115 tỷ đồng, tăng 4%. Khoản lỗ tỷ giá hơn 39 tỷ đồng đã khiến chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng lên mức 48 tỷ đồng so với 9 tỷ đồng của năm trước. Giá vốn tăng cao cùng khoản lỗ tỷ giá kéo lãi ròng của doanh nghiệp xuống còn 240 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021.

Năm 2022, Sợi Thế Kỷ lên kế hoạch doanh thu gần 2.606 tỷ đồng và lãi ròng 300 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận năm.

Cuối quý IV/2022, doanh nghiệp có tổng tài sản ở mức 2.123 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Công ty có 415 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn. Các khoản tiền gửi mang về cho Sợi Thế Kỷ gần 18 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2022.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận 466 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2022, công ty có 584 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 128 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp vay ngắn hạn 308 tỷ đồng và không có khoản vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 của Sợi Thế Kỷ là 1.539 tỷ đồng, gồm 696 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm của doanh nghiệp ghi nhận 50 tỷ đồng với dòng tiền hoạt động kinh doanh 71 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động tài chính gần 10 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động đầu tư âm 31 tỷ đồng.

Vừa qua, Sợi Thế Kỷ đã dùng toàn bộ số tiền huy động từ phát hành cổ phiếu để góp vốn vào công ty con. Cụ thể, tổng số tiền Sợi Thế Kỷ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là hơn 142 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được công ty góp vốn vào Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Unitex và với việc góp bổ sung vốn lần này, vốn điều lệ của Unitex sẽ tăng từ 80 tỷ đồng lên hơn 222 tỷ đồng.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị của Sợi Thế Kỷ, công ty dự kiến giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Unitex thực hiện các công việc có liên quan đến việc thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh, điều lệ của Công ty Unitex.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/1 cổ phiếu STK dừng tại mức 30.100 đồng/ cổ phiếu với khối lượng giao dịch 79.500 đơn vị.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế – Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Thiên Ân

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/soi-the-ky-stk-bao-lai-di-lui-trong-nam-2022-166544.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *