SP2: Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Việt Nam đã mua 3,388,550 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 17/11/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283890/sp2-cong-ty-co-phan-dau-tu-khu-cong-nghiep-viet-nam-da-mua-3-388-550-cp-va-tro-thanh-co-dong-lon-tu-ngay-17-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *