SPM: Thông báo ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

Công ty Cổ phần SPM thông báo ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283122/spm-thong-bao-ngay-dkcc-de-chi-tra-co-tuc-dot-2-nam-2021.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *