SPM: Thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283619/spm-thong-bao-ngay-dkcc-de-tra-co-tuc-dot-2-nam-2021-bang-tien.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *