SSI lên phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP, giá 10.000 đồng/CP

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP cho các đối tượng là Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2022 đến hết năm 2023.

Số cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

SSI hiện có vốn điều lệ hơn 14.911,3 tỷ đồng, tương đương số cổ phiếu niêm yết là 1.491,13 triệu cổ phiếu, trong đó có gần 1.489,14 triệu cổ phiếu đang lưu hành và gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.347,97 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 415,26 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu SSI đạt 4.984,61 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.821 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản SSI ghi nhận hơn 44.872 tỷ đồng, giảm gần 11%, trong đó tiền và tương đương tiền cuối kỳ hơn 442,5 tỷ đồng, giảm 54,4%, các khoản cho vay hơn 15.592 tỷ đồng, giảm 34%, trong đó dư nợ cho vay margin là 15.386 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu 21.665,71 tỷ đồng, tăng 56%, chủ yếu nhờ công ty đã tăng vốn điều lệ từ 9.847,5 tỷ đồng lên 14.911 tỷ đồng; đồng thời ghi nhận thặng dư vốn cổ phần 3.299 tỷ đồng, gấp 4 lần so với số đầu năm.

Nợ phải trả 23.206,6 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn là 21.405 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/12, cổ phiếu SSI giảm 3,41% xuống 19.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 26,8 triệu đơn vị.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ssi-len-phuong-an-phat-hanh-toi-da-10-trieu-co-phieu-esop-gia-10000-dongcp-post312236.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *