ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283817/st8-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *