ST8: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283892/st8-thong-bao-thay-doi-nhan-su-hdqt-va-bks-nhiem-ky-2018-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *