STG: Thông báo thay đổi nhân sự – Giám đốc Tài chính

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam thông báo thay đổi nhân sự – Giám đốc Tài chính như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313392/stg-thong-bao-thay-doi-nhan-su-giam-doc-tai-chinh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *