STK: Nghị quyết HĐQT thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2022

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo nghị quyết HĐQT thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300761/stk-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-chi-tra-thu-lao-cho-hdqt-va-bks-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *