Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/11

* ANV: Ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (ANV – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu ANV từ ngày 21/11 đến 20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tới sẽ nâng sở hữu tại ANV lên hơn 73,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 57,86%.

* MSB: Ông Phạm Lê Việt Anh, con bà Lê Thị Liên – Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB – HOSE) đã mua vào hơn 4,13 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 28/10 đến 16/11 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Việt Anh chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MSB nào.

* SPM: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 của CTCP S.P.M (SPM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 08/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/12/2022.

* PC1: Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 15/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Tuấn đã nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 57,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,38%.

* PHR: Ông Nguyễn Văn Tược, Tổng giám đốc CTCP Cao su Phước Hòa (PHR – HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PHR từ ngày 24/11 đến 23/12 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tược sẽ nâng sở hữu tại PHR lên hơn 434.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,32%.

* ICT: CTCP Truyền thông Giải trí Terra, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà (ICT – HOSE) đã mua vào 570.000 cổ phiếu ICT trong ngày 15/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại ICT lên hơn 5,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,01%.

* NLG: Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,98%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/12/2022.

* MWG: Ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã mua vào 100.000 cổ phiếu MWG trong hai phiên ngày 15 và 16/11. Sau giao dịch, ông Lượm đã nâng sở hữu tại MWG lên hơn 3,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,25%.

* DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu DHC trong hai phiên 16 và 17/11. Qua đó, nâng sở hữu tại DHC lên hơn 5,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,46%.

* SAM: CTCP Bảo hiểm Hùng Vương, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tùng – Thành viên HĐQT CTCP SAM Holdings (SAM – HOSE) đã mua vào hơn 875.000 cổ phiếu SAM từ ngày 17/10 đến 15/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SAM lên hơn 4,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,15%.

* GEX: Bà Nguyễn Liên Hương, con của ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu GEX từ ngày 21/10 đến 16/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, bà Hương chỉ nắm giữ 654 cổ phiếu GEX.

* HDC: Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC – HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HDC từ ngày 22/11 đến 21/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thuận sẽ nâng sở hữu tại HDC lên hơn 10,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,84%. Trước đó, ngày 16/11, ông Thuận đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 200.000 cổ phiếu HDC.

* C69: Ông Phạm Tiến Quỳnh, Phó tổng giám đốc CTCP Xây dựng 1369 (C69 – HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu C69 từ ngày 18/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Quỳnh chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu C69 nào.

* DHT: Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 của CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 29/11/2022.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/su-kien-chung-khoan-dang-chu-y-ngay-1811-post310218.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *