Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/1

* HPX: Ông Đỗ Quý Đường, em của ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE) chỉ mua được hơn 150.000 cổ phiếu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu HPX đăng ký mua từ ngày 27/12/2022 đến 18/1/2023 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Đường đã nắm giữ hơn 674.000 cổ phiếu HPX, tỷ lệ 0,22%.

* TEG: Sermsang Power Corp Public Co Ltd, tổ chức đầu tư đã mua vào 3,28 triệu cổ phiếu của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG – HOSE), tương ứng tỷ lệ 5% trong ngày 18/1. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TEG nào.

* DPM: Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM – HOSE) thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất 17.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.250 tỷ đồng.

* ELC: Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ – Viễn thông ELCOM (ELC – HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ELC từ ngày 01/2 đến 28/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thiện sẽ nâng sở hữu tại ELC lên hơn 1,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,18%.

* DDV: Bà Trần Kim Sa, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDV – HNX) đã mua vào 160.000 cổ phiếu DDV từ ngày 16/12/2022 đến 13/1/2023. Sau giao dịch, bà Sa đã nâng sở hữu tại DDV lên hơn 3,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,39%.

* VHE: Ông Bùi Tiến Vinh, Chủ tịch HĐQT CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu VHE từ ngày 28/12/2022 đến 16/1/2023. Sau giao dịch, ông Vinh đã nâng sở hữu tại VHE lên 2,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,25%.

* SD5: Ngày 08/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Sông Đà 5 (SD5 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 09/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7,5%, chi trả làm 02 đợt, đợt 1 theo tỷ lệ 3,5% từ ngày 24/2/2023 và đợt 2 theo tỷ lệ 4% từ ngày 25/4/2023.

* TVC: Bà Phạm Thanh Hoa, em gái ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC – HNX) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 27/1 đến 24/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hoa chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TVC nào.

* NTP: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, cổ đông lớn của CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong (TNP – HNX) đã mua vào hơn 1,21 triệu cổ phiếu NTP từ ngày 20/12/2022 đến 17/1/2023. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại NTP lên hơn 9,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,62%.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/su-kien-chung-khoan-dang-chu-y-ngay-201-post313873.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *