SVI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313091/svi-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-to-chuc-hop-dhdcd-thuong-nien-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *