SVI: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313090/svi-thong-bao-ngay-dkcc-chot-danh-sach-co-dong-tham-du-dhcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *