SVI: Thông báo thay đổi nhân sự công ty (kèm NQ)

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo thay đổi nhân sự công ty (kèm NQ) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313076/svi-thong-bao-thay-doi-nhan-su-cong-ty-kem-nq.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *