SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo với tổ chức có liên quan-Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo với tổ chức có liên quan-Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285197/szl-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-ky-hop-dong-dich-vu-quang-cao-voi-to-chuc-co-lien-quan-cong-ty-co-phan-sonadezi-giang-dien.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *