TA3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA3 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           – Tỷ lệ thực hiện: 1,86%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 186 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.
          – Thời gian thực hiện: 15/11/2022
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Số 116, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) từ ngày 15/11/2022 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *