TAW: Ký phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301105/taw-ky-phu-luc-hop-dong-thay-dong-ho-nuoc-dinh-ky-voi-tong-cong-ty-cap-nuoc-sai-gon.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *