TBC: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/2/2/1317931/tbc-thong-bao-ngay-dkcc-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *