TBR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBR của CTCP Địa ốc Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          – Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể gửi đến cổ đông theo địa chỉ trên danh sách cổ đông được chốt thời gian trên.
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Địa ốc Tân Bình – địa chỉ: Số 205 – 207 – 209 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
          – Thời gian họp: dự kiến vào ngày 30/12/2022

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1283981/tbr-ngay-dang-ky-cuoi-cung-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *