TCB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (mã CK: TCB) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284013/tcb-thong-bao-ngay-dkcc-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *