TCH: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm tài chính 2022 so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm tài chính 2022 so với cùng kỳ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283804/tch-giai-trinh-chenh-lech-kqkd-6-thang-dau-nam-tai-chinh-2022-so-voi-cung-ky.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *