TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283515/tch-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-giao-dich-voi-ben-co-lien-quan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *