TCO: Thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283943/tco-thong-bao-ve-viec-hoan-tat-chuyen-nhuong-co-phan-tai-ctcp-thuong-mai-dich-vu-nang-luong-hoang-gia.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *