TDG: Thông báo về việc đề nghị gia hạn trả gốc trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông báo về việc đề nghị gia hạn trả gốc trái phiếu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312872/tdg-thong-bao-ve-viec-de-nghi-gia-han-tra-goc-trai-phieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *