TDM: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283267/tdm-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gop-von-thanh-lap-ctcp-dich-vu-cap-nuoc-gia-tan-cam-my.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *