TDP: Giải trình chênh lệch doanh thu lợi nhuận BCTC HN và riêng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Thuận Đức giải trình chênh lệch doanh thu lợi nhuận BCTC HN và riêng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312868/tdp-giai-trinh-chenh-lech-doanh-thu-loi-nhuan-bctc-hn-va-rieng-nam-2022-so-voi-cung-ky-nam-truoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *