TGG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã CK: TGG) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313012/tgg-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-tham-du-dhdcd-bat-thuong-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *