Thủy điện Miền Trung (CHP) vượt 272% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Cụ thể, trong quý IV, Thủy điện Miền Trung ghi nhận doanh thu thuần đạt 375,8 tỷ đồng, giảm 10% so với quý IV/2021. Tuy nhiên, do giá vốn cũng tăng 10,9%, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 20%, về còn 222,4 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của CHP đạt hơn 2,1 tỷ đồng, gấp 7,7 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 20%, xuống 23,2 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 147,6%, lên xấp xỉ 26 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty lãi sau thuế 174,5 tỷ đồng trong quý IV/2022, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty cho biết, trong quý IV/2022, lưu lượng nước về hồ thủy điện A Lưới thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Do vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 23% so với quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2022, Thủy điện Miền Trung ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.100,5 tỷ đồng, tăng 39,8% so với năm 2021. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 492 tỷ đồng, tăng 103,3% so với thực hiện năm 2021.

Năm 2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 666 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã lần lượt vượt 60,5% và 272% kế hoạch năm.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp giảm nhẹ so với hồi đầu năm, đạt 3.259,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền 251,25 tỷ đồng, tăng 176%; các khoản phải thu ngắn hạn là 342,55 tỷ đồng, tăng 15,3%.

Đồng thời, nợ phải trả cũng được giảm 7%, về còn 1.281 tỷ đồng; riêng nợ ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 208,8 tỷ đồng và 804 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ còn 389 tỷ đồng. EPS đạt 3.349 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/01 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, cổ phiếu CHP tăng 1,07%, lên 23.600 đồng/CP.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thuy-dien-mien-trung-chp-vuot-272-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2022-post314077.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *