TIN: Hồ Minh Tâm – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã mua 160.000 CP vào ngày 10/11/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283295/tin-ho-minh-tam-uy-vien-hdqt-tong-giam-doc-da-mua-160-000-cp-vao-ngay-10-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *