TIN: Lê Phương Hải – Phó Tổng Giám đốc đã mua 0 CP vào ngày 10/11/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283293/tin-le-phuong-hai-pho-tong-giam-doc-da-mua-0-cp-vao-ngay-10-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *