TIN: Nguyễn Lân Trung Anh – Ủy viên HĐQT đã mua 90.000 CP vào ngày 10/11/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283294/tin-nguyen-lan-trung-anh-uy-vien-hdqt-da-mua-90-000-cp-vao-ngay-10-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *