Tình hình khó khăn, thêm doanh nghiệp niêm yết giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2022

Tình hình khó khăn, thêm doanh nghiệp niêm yết giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022, trong đó đề cập đến các thay đổi trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trong đó, Tập đoàn dự kiến trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm nay: tăng 29% doanh thu nhưng giảm 90% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm. Tức là, doanh thu sau điều chỉnh đạt 240.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về sản lượng xuất bán, nộp ngân sách, đầu tư phát triển, cổ tức không bị điều chỉnh.

Tình hình khó khăn, thêm doanh nghiệp niêm yết giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2022 ảnh 1

Bảng: Kế hoạch PLX điều chỉnh

Lý giải nguyên nhân, Petrolimex cho biết trong bối cảnh nguồn cung và giá dầu thế giới thời điểm cuối năm biến động bất thường, gây ảnh hưởng đến chi phí tạo nguồn và lợi nhuận, kế hoạch tập đoàn đặt ra cho cả năm tại ĐHĐCĐ 2022 khó lòng thực hiện được.

Trong 9 tháng đầu năm, nhiều sự việc ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh xăng dầu, đặc biệt vào các thời điểm biên độ giá dầu thế giới tăng nhanh. Theo đó, việc các thương nhân, đầu mối hạn chế bán hàng đã dồn nhu cầu tiêu thụ về Petrolimex, gây áp lực lớn đến nguồn cung. Hàng tồn kho sụt giảm nhanh, có lúc phải “mua đuổi giá” để kịp cung ứng cho thị trường.

Cũng trong nội dung họp, Petrolimex dự kiến trình kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu doanh thu hơn 971.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 14.139 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Chứng khoán KS cũng lấy ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm nay. Theo đó, doanh thu giảm hơn 56% so với kế hoạch ban đầu, còn lợi nhuận sau thuế giảm 63%.

Tình hình khó khăn, thêm doanh nghiệp niêm yết giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2022 ảnh 2
Bảng: Kế hoạch Chứng khoán KS điều chỉnh

Theo Công ty, từ tháng 4, tình hình thị trường có nhiều biến động lớn và chiến lược kinh doanh của công ty thay đổi theo hướng gắn với phát triển hoạt động kinh doanh chứng khoán truyền thống dựa trên công nghệ. Điều này đã tác động mạnh đến kế hoạch kinh doanh của Chứng khoán KS.

Ngoài ra, Công ty cũng cho biết sẽ không tăng vốn năm 2022, đồng thời giảm mạnh quy mô nhân sự và các hoạt động mua sắm đầu tư so với kế hoạch kinh doanh ban đầu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tinh-hinh-kho-khan-them-doanh-nghiep-niem-yet-giam-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2022-post310200.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *