TIP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NCLQ NNB – Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Thanh Liêm báo cáo kết quả  giao dịch cổ phiếu NCLQ NNB Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301137/tip-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-nclq-nnb-nguyen-thanh-liem.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *