TIP: CBTT nhận được công văn của SGDCK TP.HCM về việc nguồn tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa CBTT nhận được công văn của SGDCK TP.HCM về việc nguồn tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300616/tip-cbtt-nhan-duoc-cong-van-cua-sgdck-tp-hcm-ve-viec-nguon-tam-ung-co-tuc-nam-2022-bang-tien.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *