TIP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Thanh Liêm thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283200/tip-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-nguyen-thanh-liem.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *